Aluminium warmtebehandeling : Brommeronderdelen | Puch


Mjukglödgning avspänningsglödgning avspänningsglödgning i skyddsgas normalisering

anlöpning inkolning åldring härdning vakuumhärdning nitrering/nitrokarb/postoxid

sätthärdning/karbonitrering seghärdning lödning djupkylning härdning och anlöpning

skyddad härdning ausbay-kylning bainithärdning  etapphärdning presshärdning induktionshärdning

dubbelhärdning anlöpning upplösning och åldring specialprocesser – rostfritt  glödgning/normalisering

jonimplantering avspänningsglödgning metallfogning ytbehandling het isostatisk pressning

vakuumvärmebehandling seghärdning  presshärdning sätthärdning karbonitrering gasnitrering

plasmanitrering nitrokarburering tvättning trumling härdning anlöpning  nitrering släckglödgning induktionshärdning glödgning av stål och metaller

härdning vi har 3 st härdugnar och 2 st anlöpningsugnar.

anlöpningsugnar, begagnade industriugnar, begagnade ugnar, conveyorugn, elektrodvärmeskåp, fiberugnar, fusingugnar, glassmältugnar, huvugnar, härdugnar, industriugnar, invärmningsugnar, kammarugnar, keramikugnar, klockugn, kylugnar, labratorieugnar, nya industriugnar, nya ugnar, pulverlacksugnar, reservdelar, rotationsugn, slumpingugnar, smältugnar, stegbalksugnar, tappugnar, tegelugnar, temperaturregulatorer, temporär ugn, testugnar, toppmatade ugnar, transportörugnar, vagnugnar, vakuumugn, åldringsugnar kammarugn toppmatad ugn conveyorugn rotationsugn vagnugn transportörugn stegbalksugn automatiser ade ugnsanläggningar standardugn

temporärugn kringutrustning reservdelar ugnar vakuumugn

värmebehandling av metaller smältning av aluminium gas- och brännarteknik kammarugn vakuumugn vagnugn transportörugn toppmatad ugn conveyorugn standardugn

rotationsugn automatiserade ugnsanläggningar stegbalksugn temporärugn reservdelar ugnar

kringutrustning      

gasnitrering nitrokarburering glödgning  avspänningsglödgning

vakuumhärdning sätthärdning karbonitrering sätthärdning – karbonitrering seghärdning härdning

ytbehandling-nitrerhärdning ytbehandling-nitrokarburering ytbehandling-övrig ytbehandling

ytbehandling-sätthärdning ytbehandling-seghärdning

karbonitrering nitrokarburering sätthärdning härdning nitrering seghärdning flamhärdning gasnitrering induktionshärdning postoxidering vakuumhärdning anlöpning anodisering avspänning avspänningsglödgning avspänningsglödning bainithärdning beläggningar compcote corr-i_dur datastryda härdmaskiner etappglödning etapphärdning fixtur förbehandling

värmebehandlingsprocesser                        

kammarugnar och ugnslinjer, för kylning i luft, släckning i skyddsatmosfär, olja eller salt.

värmningsugnar för smide.

bandugnar för härdning och anlöpning.

bandugnar för lödning, glödgning, sintring och upplösningsbehandling.

bandugnar för oxidationsprocesser eller reduktion av oxider.

rullhärdugnar och ugnslinjer för härdning, anlöpning, glödgning och sintring.

härdning härdning sätthärdning normalisering avspänningsglödning

mobilvärmebehandling

kromning

linkbelt ugnar, stegbalksugnar, genomskjutningsugnar och roterhärdugnar.

vacuumugnar , horisontella och vertikala.

härdning sätthärdning normalisering avspänningsglödning mobilvärmebehandling

kromning

seghärdning vakuumhärdning nitrering gasnitrering sätthärdning karbonitrering

flamhärdning nitrerherding

vacuumugnar för lågtrycksuppkolning och nitrerprocesser.

nitrer-och nitrokarbureringsugnar och linjer.

grop- och klockugnar samt vagnugnar.

endo- och exogeneratorer, ammoniakkrackers, saltindunstare.

industriugnar värmebehandling muffelugn  laboratorieugn kammarugn vagnugn härdugn  anlöpning

konvektionsugn varmluftsugn vakumugn

bandugnar genomdragsugnar gropugnar huvugnar och klockugnar kammarugnar

roterhärdugnar rullhärdugnar skruvretortugnar stegbalksugnar vagnugnar

alu-melt alu-cent alu-hold zinkgrytor brännare brännarreglering brännarövervakning

 

förvärmning och föroxidering anlöpning

avspänningsglödgning blankglödgning glödgning

homogenisering härdning karbonitrering lödning mjukglödgning

nitrering nitrokarburering normalisering postoxidering patentering

rekristallisation seghärdning sintring smältning av aluminium uppkolning – sätthärdning

upplösningsbehandling varmförzinkning åldring

 

huvugnar ugnar med svängdörr kammarugnar ugnar med forcerad luftcirkulation vagnugnar

 

 

huvugnar  ugnar med svängdörr kammarugnar ugnar med forcerad luftcirkulation

vagnugnar kammarugnar transportörugnar vagnugnar huvugnar tunnelugnar

stegbalksugnar gasuppvärmda ugnar standardugnar labugnar gropugnar med skyddsgasatmosfär

specialugnar temporärugnar toppmatade ugnar

kammarugnar transportörugnar vagnugnar huvugnar tunnelugnar

stegbalksugnar gasuppvärmda ugnar standardugnar labugnar gropugnar med skyddsgasatmosfär

specialugnar ) temporärugnar toppmatade ugnar ytbehandling-nitrerhärdning ytbehandling-nitrokarburering ytbehandling-övrig ytbehandling ytbehandling-sätthärdning ytbehandling-seghärdning  svarvning fräsning slipning  skärpning  inslipning  avgradning  polering

 

w w w uterna com  europe

 

 

……………………………………………..

 

 

 

2

luftcirkulationsugn

ugnen kan används för många olika processer och tillämpning för värmebehandling av metall material. ugnen tillverkas i tre varianter; topptemperaturer 450, 650 eller 850c.

ugnen kan användas för bla. härdning, anlöpning, glödgning, förhärdning och många andra områden där precision av temperaturer behövs.

ugnen är lämplig för torkning, vulkning, förvärmning och härdning, för torkning och härdning av ytskikten och modifikationer av olika material i plast, gummi, fordon, glas, keramik och elektrisk industri, etc.

topptemperatur 200 eller 300 c

oppmatad ugn med forcerad cirkulation av inre atmosfär. används för alla typer av värmebehandling (härdning, artificiell åldring, förvärmning, testning, torkning etc.) under normal atmosfär, där en mycket exakt temperaturfördelning och dynamisk utveckling av temperaturkurva krävs

vagnugn

vagnugnen kan fås i en rad olika storlekar (från 500 liter till 50 000 liter) och för temperaturområden med topptemperatur, 900°c, 1280°c eller 1340°c.

med topptemperaturerna 1050, 1150, 1200 och 1300°

robust, slitstark ugn för anlöpning och härdning av stål. kanthal-elementen upphängda på rör för jämn värmefördelning maximal livslängd

ugnen kan används för många olika processer och tillämpning för värmebehandling av metall material. ugnen tillverkas i tre varianter; topptemperaturer 450, 650 eller 850c.

ugnen kan användas för bla. härdning, anlöpning, glödgning, förhärdning och många andra områden där precision av temperaturer behövs.

 

press skärande bearbetning  elektrerosion överföring metrologi diverse behandling spånor-olja

tvätt kopparslageri ytbehandling  kompressor sågning borrning  maskintillbehör godshantering

robotteknik varutransport

härdning värmebehandling  anlöpning, avspänningsglödgning, avspänningsglödgning i skyddsgas, avspänningsglödgning i vakuum, bainithärdning, blacknite, blankglödning, colournite, diffusionsglödgning, djupkylning, etappglödgning, etapphärdning, flamhärdning, gasnitrering, in- och urkrympning, induktionshärdning, kallriktning, karbonitrering, kolsterising, kolsättning, laserhärdning, mjukglödgning, nickellödning, nitrokarburering, normalisering, plasmanitrering, presshärdning, rekristallationsglödgning, robotiserad laserhärdning, saltbadshärdning, seghärdning, sintring, skyddsgashärdning, skyddsgashärdning, släckglödgning, svartoxidering, sätthärdning, tixon-behandling, tvättning, upplösningsbehandling, vakuumhärdning, varmriktning, väteglödgning, åldring, övrig härdning

ytbehandling-nitrerhärdning ytbehandling-nitrokarburering ytbehandling-övrig ytbehandling

ytbehandling-sätthärdning ytbehandling-seghärdning

 

w w w uterna com  europe

 

3

värmebehandling

modern, fullt utrustad anläggning för värmebehandling av högt påkända aluminiumdetaljer, inte sällan i säkerhetsrelaterade applikationer. värmebehandlingsstegen är normalt upplösning, snabb släckning i vatten och varmåldring (t6). varje batch kontrolleras avseende hårdhet genom brinellprovning. i våra helautomatiska liner är varje värmebehandlingsbatch fullt dokumenterad avseende temperatur och tid m m.samanfattning t6-värmebehandling helautomatiska line smältning

kärntillverkning kokillgjutning vaggjutning lågtrycksgjutningvärmebehandling

skärande bearbetning montering ytbehandling

hårdhetsmätning är en viktig del i materialprovning. instrument för hårdhetsmätning kallas durometer. man skiljer mellan två huvudgrupper av hårdhetsmätning:

plastisk mätning, där mätningen deformerar provföremålet och ger ett kvarstående märke i materialet. elastisk mätning, där provföremålet återtar ursprunglig form, när mätningen avslutats.

hårdhet  brinellprovning  knoop-provning  mohs hårdhetsskala  rockwellprovning

shoreprovning  vickersprovning (objektiv mätning, både plastisk och elastisk. används speciellt på tunna folier)hårdhet, brinnel (hb), rockwell (hrc), vickers (hv)

hårdhet mäts , hårdhet brinell, rockwell och vickers.

brinellhårdheten (hb)

mäts med en härdad stålkula med en diameter på 10 mm som pressas in i ett materialprov med en given kraft (typiskt 3000 n) under en given tid. därefter beräknas arean av det kvarvarande intrycket och en kvot, newton per kvadratmillimeter beräknas.

typiska material som mäts i brinell kan vara carbo 29/9 ac för buffertlager eller reparation.

rockwellprovning (hrc)

mäts genom att en diamantkon eller stålkula förs mot en provbit med en förlast, tilläggslast sedan totallast och återgång. därefter kan hårdhetstalet fås fram via formel för kula eller kona.

här hittar man hårdare slitage material som t. ex. carbodur 65 

vickersprovning (hv)

mäts genom att istället för att använda en kula så trycks en pyramidformad diamantspets med en toppvinkel på 136° in i en plan provbit med en förutbestämd kraft, diagonalerna mäts sedan för att ge ett hårdhetsvärde i vickers.

ofta mäts verktyg och verktygsstål svetsade med tex carbodur wz 60 ac med detta

industriugn kammarugn keramikbrännugn fusingugn smältugn sinterugn laboratorieugn härdningsugn härdningsbad anlöpningsugn glödgningsugn skyddsgasugn torkskåp luftcirkulationsugn vakuumugn vakuumtorkskåp högtemperaturugn retortugn genommatningsugn rörugn muffelugn tegelugn tippdegelugn dentalugn varmbadugn saltbadugn badugn föraskningsugn rakuugn brännugn smidesugn gropugn laboratorieugn huvugn klockugn specialugn schaktugn klockugn härdvagnsugn värmningsugn värmebehandlingsugn

värmebehandlingsugnar

renoverade värmebehandlingsugnar

induktionshärdning

renovering av vakuumugnar

styrsystem för värmebehandlingsugnar

härdoljor, skyddspastor

värmebeständigt gjutgods, fixturer och korgar

temperaturprofilering värmeelement värmebehandlingsugnar

konvejerband värmebehandling

konvektionsugn för torkning, härdning, pulverlackering, påkrympning och förvärmning.

vagnugn

konvektionsugn är en vagnugn som passar utmärkt för härdning, påkrympning, förvärmning, mjukglödning och avspänningsglödning.

tunnelugn

konvektionsugn är en tunnelugn som är utformad för torkning, härdning, pulverlackering, plasttillverkning, påkrympning och förvärmning.

konvektionsugn för härdning, mjukglödning och avspänningsglödning.

industriugnar  begagnade ugnar elektrodvärmeskåp luftvärmare och värmebatterier

seghärdning utförs på följande sätt, godset genomvärms till ca 860°c, varefter det snabbkyles i olja. därefter följer en anlöpning vid 500 – 650°c.

typiska egenskaper på produkten: härdning av stål med 0,3 – 0,5% c med efterföljande anlöpning vid 500 – 700°c ger i allmänhet en bra kombination av hög hårdhet och god seghet, som utnyttjas i axlar, lyftkrokar m m. hårdhet ca 270 – 330 hb.

vi har ett flertal ugnar. max mått ca 15 x 5 x 5 meter. vi har också en ugn med mått 2500 x 2500 x 1500 som gör att vi kan hålla bra priser på avspänningsglödgning av medelstort gods.

mjukglödgning

värmebehandling

 

stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. man värmebehandlar till exempel för att ta bort inre spänningar till exempel från tidigare behandling (t.ex. som härdning, kallvalsning eller svetsning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet och för att underlätta vidare bearbetning.

denna värmebehandling sänker stålets hårdhet. genom att värma upp stålet till ca 750-800° c och därefter låta det svalna mycket långsamt erhåller man ett mjukare stål.

w w w uterna com  europe

 

4

vakuumhärdning

innebär att stålet värms i en helt skyddad ugnsatmosfär vilket ger ett homogent stål med ett ytskikt som varken är avkolat eller uppkolat. uppvärmning till härdningstemperatur för att omvandla perlit till austenit, och därefter martensit vid avkylning, vilket är en betydligt starkare struktur. stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper. man värmebehandlar till exempel för att ta bort inre spänningar till exempel från tidigare behandling (t.ex. som härdning, kallvalsning eller svetsning), förfina kornstruktur och storlek, för ökad tänjbarhet och för att underlätta vidare bearbetning.

stålsorter som kan vakuumhärdas är högre legerade typ verktygsstål. kylhastighet styrs av analys och geometri och bestäms från fall till fall av produktionschefen. all vakuumhärdning efterföljs av en till tre  anlöpningar till begärd hårdhet.

vakuumugnar

???????våra vakuumugnar är av senaste modell. i denna stora ugn kan längder upp till 1800 mm och vikter på 1800 kg chargeras. ugnarna kan under kylprocessen uppnå ett övertryck på 10 bar vilket tillsammans med en hög gashastighet och en kraftig värmeväxlare borgar för en snabb kylning.

??????????????temperatur upp till 1250°c.

härdning värmebehandling  anlöpning, avspänningsglödgning, avspänningsglödgning i skyddsgas, avspänningsglödgning i vakuum, bainithärdning, blacknite, blankglödning, colournite, diffusionsglödgning, djupkylning, etappglödgning, etapphärdning, flamhärdning, gasnitrering, in- och urkrympning, induktionshärdning, kallriktning, karbonitrering, kolsterising, kolsättning, laserhärdning, mjukglödgning, nickellödning, nitrokarburering, normalisering, plasmanitrering, presshärdning, rekristallationsglödgning, robotiserad laserhärdning, saltbadshärdning, seghärdning, sintring, skyddsgashärdning, skyddsgashärdning, släckglödgning, svartoxidering, sätthärdning, tixon-behandling, tvättning, upplösningsbehandling, vakuumhärdning, varmriktning, väteglödgning, åldring, övrig härdning

 

fördelarna med vakuumhärdning är att man slipper all ytavkolning och dessutom får minimala deformationer. även vakuumugnarna är datorstyrda. alla parametrar registreras och arkiveras i vår server.

 

w w w uterna com  europe

 

???????5

……………………………………..

vakuumhärdning

vi har 6 st vakuumugnar. vakuumhärdning ger fina ytor och framförallt är det en miljövänlig härdteknik.

vakuumvärmebehandling seghärdning presshärdning sätthärdning

karbonitrering gasnitrering plasmanitrering nitrokarburering tvättning

trumling härdning  anlöpning nitrering släckglödgning induktionshärdning

sätthärdning

metoden innebär att stålet värms i en ungnsatmosfär med en hög kolpotential, vilket ger ett uppkolat ytskikt som blir hårt vid efterföljande härdning. härddjupen ligger normalt mellan 0,2-1,5 mm och styrs av temperatur och hålltid i ugn. sätthärdningsdjupet defineras som det djup under ytan där hårdheten sjunkit till 550 hv.

vanliga ythårdheter efter anlöpning är 58-62 hrc. stålen som används vid sätthärdning har låg grundkolhalt på ca: 0,10-0,20% vilket ger en mjuk kärna i förhållande till den hårda ytan. detta ger tillsammans med den hårda och slitstarka ytan en kraftig förbättring av utmattningshållfastheten. orsaken är det härdade ytskiktets större volym än underliggande material, vilket skapar tryckspänningar i ytan.

karbonitrering

karbonitrering är en variant av sätthärdning där förutom kol även kväve tillförs i ytan.

 

detta ökar härdbarheten i ytskiktet hos olegerade stål. material som normalt skulle kräva vattenhärdning kan med karbonitrering härdas i olja, vilket ger bättre formstabilitet än vatten.

seghärdning

vid seghärdning värms detaljerna till en av stålsorten bestämd temperatur och härdas därefter i olja. då grundkolhalten i seghärdningsstål är högre än i sätthärdningsstål erhålls hårdhet genom hela detaljen beroende av stålsort och dimension. en efterföljande anlöpning, normalt 500-650 grader ger en god kombination av hårdhet och seghet.

nitrering

nitrering är en ytbehandlingsprocess som utförs i nitrerugnar och syftar till att härda stål genom att skapa en hård yta.

den stora fördelen med nitrering framför andra metoder är att den inte innefattar släckning med dess medföljande distorsionsproblem.

den nitrerade ytan är mycket slitstark och kraftig friktionsreducerad. materialets livslängd ökar avsevärt på grund av det ökade korrosionsmotståndet. ytan får ett härdat skikt på mellan 0,03 – 0,8 mm. djupare skikt är möjligt, men det kräver längre cykler eftersom diffusionshastigheten är långsam.

nitrering kan utföras genom att enbart tillsätta kväve (n), eller dessutom lägga till kol (c) vilket då kallas för nitrokarburering. nitrering utförs under omvandlingstemperaturen för legeringsstål vilket medför att distorsionsproblem undviks.

i processen ingår att värmebehandla stålet till bestämd ythårdhet. därefter tillsätts aktivt kväve i en diffusionsprocess vid ett temperaturintervall som vanligtvis ligger på 495ºc till 530ºc. denna temperatur påverkar inte basmetallens egenskaper vilket medför att dimensionerna bibehålls.

före slutlig bearbetning avspänningsglödgas materialet för att i slutändan endast få en ytterst liten tillväxt. i vissa fall tas det sköra yttersta lagret bort som produceras av processen för att uppnå en snäv tolerans.

turbilen

 heat treatment turbil kör dagligen för att hämta och lämna gods. vi kör en lång och en kort tur.

vakuumvärmebehandling seghärdning presshärdning sätthärdning

karbonitrering gasnitrering plasmanitrering nitrokarburering tvättning

trumling härdning  anlöpning nitrering släckglödgning induktionshärdning

 

w w w uterna com  europe

 

 

 Source link